Vårt konceptuella tänkande.
Vi utgår från ett antal bärande idéer som skapar förutsättningar för vad vi vill åstadkomma i våra program. Vi sätter personlighet och personlig utveckling i centrum. Vi betonar processen, skeendet som förutsättning för förändring. Vi betonar glädje och uppmuntran som energigivande kraft. Vi använder kontinuerlig uppföljning för att få resultat. Alla begrepp som används skall vara meningsfulla och lätta att förstå.

Personlig närhet och nytta I alla program anpassas innehållet till varje deltagares verklighet. Bankchefen för banken på den mindre orten skall ha direkt nytta av de kunskaper som programmet ger honom. Det gäller även för den som är ansvarig för ett antal medarbetare i en avdelning i ett större företag eller för den som driver ett eget mindre företag.

Tiden
Tiden som instrument i förening med tålamod, långsiktighet och helhetstänkande är andra centrala begrepp när vi beskriver förändrings- och utvecklingsprocesser.
 
Viktiga begrepp och ledord.

Copyright 2011 fjellström leadership taining tel. 070-594 45 75   I  af@teamcoaching.se