Åke Fjellström idrottspsykologisk rådgivare och mental coach och skapare av långsiktiga utvecklingsprogram för personer, grupper och företag, organisationer.
  

om Åke Fjellström
Han är lärarutbildad och har en filosofie kandidat examen i pedagogik, psykologi och sociologi vid Umeå universitet. Han har genomgått forskarutbildning i pedagogik och idrottspedagogik/idrottspsykologi.

Åke Fjellström var lektor vid pedagogiska institutionen vid Umeå universitet under tidsperioden 1970 till 1986. Initiativtagare till och huvudansvarig för starten av utbildningar i idrottspedagogik/idrottspsykologi vid Umeå universitet.
  
Fjellström lämnade universitet 1987 och startade tillsammans med kollegan Willi Railo konsultföretaget Railo International A/S i Oslo. I Railo International var han fram till 1993 verksam som senior consultant. Huvuduppgiften var att utveckla och förändra ledare och ledningsgrupper i stora svenska, norska multinationella företag.

Från 1994 och fram till idag 2010 bedrivs verksamheten inom samma huvudområden i företaget Åke Fjellström Teamcoaching&Training AB. Parallellt med ovanstående har Fjellström arbetat som idrottspsykologisk rådgivare och prestationsutvecklare inom såväl individuell idrott som lagidrott.
  

 

Copyright 2011 fjellström leadership taining tel. 070-594 45 75   I  af@teamcoaching.se