Led 2011
Programmet Led 2011 har den första av sex samlingar i september 2011. Led 2011 vänder sig till personer, egna företagare och ledare i såväl privata som offentliga företag och organisationer.

Antal deltagare 12 – 16 personer. Programmet består av sex samlingar och tiden mellan varje samling är en och en halv till två månader. Samlingarna börjar torsdagar klockan 09.00 och slutar fredagar klockan 13.00. Kostnaden för Led 2011 är 39 600 kronor. 

För mer information kontakta: af@teamcoaching.se

 

Korta program / föreläsningar
Programmen kan efter önskemål läggas som antingen förmiddags- eftermiddags- eller kvällsföreläsningar. Läs mer om korta program.
 

   
Copyright 2011 fjellström leadership taining tel. 070-594 45 75   I  af@teamcoaching.se