Korta program/ föreläsningar

Programmen kan efter önskemål läggas som antingen förmiddags- eftermiddags- eller kvällsföreläsningar. 

 

KONFLIKTHANTERING. Att stämma i bäcken.
DEPRESSION, nedstämdhet, förtvivlan, utbrändhet.
STRESSHANTERING.
PERSONLIGHET och prestationsångest.
DET INRE SAMTALET. Egenvärde och självkänsla.
BLOCKERINGAR och mentala hinder.
BARRIÄRBRYTANDE och realistiska mål.
MENTAL TRÄNING, föreställningsträning.
AVSLAPPNING som metod. Avslappningsträning.
KOMMUNIKATION. Att tala inför andra.
DET PERSONLIGA VARUMÄRKET. Vem vill jag vara?
PERSONLIGHETENS kännetecken och drag.
ORGANISATORISK förändring.
KULTURELL FÖRÄNDRING. Kulturella arkitekter.
DESENSIBILISERING.

Kontakta Åke Fjellström för mer information: af@teamcoaching.se 
 

 

   
Copyright 2011 fjellström leadership taining tel. 070-594 45 75   I  af@teamcoaching.se